Question

Viết các số thập phân sau thành phân số:
0,9=…
0,03=…
0,123=…
0,77=…
0,021=…

Answers

 1. Đáp án: 9/10; 3/100; 123/1000; 77/100; 21/1000

   

  Giải thích các bước giải:

   0,9 = 9/10

  0,03 =3/100

  0,123= 123/1000

  0,77=77/100

  0,021 = 21/1000

  Xin hay nhất !!!

Leave a Comment