Question
Giúp mik lập bảng phân tích bài toán này với Một người đi xe máy từ A đến B dự định mất 3 giờ 20 phút. Nếu người ấy tăng thêm vận tốc 5km/h thì sẽ đến B sớm 20 phút. ...
in progress 0
4 tuần 2 Answers 3 views