Question

BT26: Chứng minh định lý sau:
“Trong một tam giác cân, hai đường trung tuyến ứng với hai cạnh bên thì bằng nhau”
BT27: Chứng minh định lý đảo của định lý trên
Leave a Comment