Question
dàn ý hiện tượng đời sống thờ ơ vô cảm, thiếu trách nhiệm với người thân, gia đình và cộng đồng trong thế hệ trẻ hiện nay mn làm ngắn ngắn thôi ạ đừng làm dài quá và e mong mn ...
in progress 0
8 phút 1 Answers 0 views

Question
giúp mik vs, mik cần gấp cảm ơn mng viết 1 đoan văn với chủ đề tự học là phương pháp học tập hiểu quả khoảng 12 đến 15 câu trg đó có sử dụng câu cầu khiến gạch chân câu ...
in progress 0
13 phút 1 Answers 0 views

Question
Mn giúp em lm ạ 1. Nêu tác giả, phương pháp lập luận của 4 văn bản: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, Sự giàu đẹp của TV, Đức tính giản dị của Bác Hồ, Ý nghĩa văn chương. 2. ...
in progress 0
18 phút 1 Answers 0 views