Viết các số thập phân sau thành phân số: 0,9=… 0,03=… 0,123=… 0,77=… 0,021=…

Question

Viết các số thập phân sau thành phân số:
0,9=…
0,03=…
0,123=…
0,77=…
0,021=…

in progress 0
Thạch Thảo 9 months 2021-05-07T02:25:48+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T02:27:24+00:00

  Đáp án: 9/10; 3/100; 123/1000; 77/100; 21/1000

   

  Giải thích các bước giải:

   0,9 = 9/10

  0,03 =3/100

  0,123= 123/1000

  0,77=77/100

  0,021 = 21/1000

  Xin hay nhất !!!

  0
  2021-05-07T02:27:28+00:00

  0,9= 9/10

  0,03=3/100

  0,123=123/1000

  0,77=77/100

  0,021=21/1000

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )