Trung bình của 5 số là 828. Số thứ nhất là 982. Số thứ hai ít hơn số thứ nhất 172.Số thứ ba bằng 1/3 trung bình cộng của của 5 sô

Trung bình của 5 số là 828. Số thứ nhất là 982. Số thứ hai ít hơn số thứ nhất 172.Số thứ ba bằng 1/3 trung bình cộng của của 5 số. Số thứ tư bằng 1/2 số thứ nhất. Tính số còn lại

0 thoughts on “Trung bình của 5 số là 828. Số thứ nhất là 982. Số thứ hai ít hơn số thứ nhất 172.Số thứ ba bằng 1/3 trung bình cộng của của 5 sô”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Tổng của 5 số là : 828 x 5= 4140

  Số thứ 2 là: 982 – 172 = 810

  Số thứ 3 là: 828 x 1/3=276

   Số thứ 4 là : 982 : 2 = 491

   

  Số còn lại là : 4140-(982+810+276+491)=1635

               Đ/S: 1635

  chúc bạn học tốt! Nhớ đánh giá năm sao với cho mk trả lời hay nhất với nha. Thanks

   

  Reply

Leave a Comment