Trung bình của 5 số là 828. Số thứ nhất là 982. Số thứ hai ít hơn số thứ nhất 172.Số thứ ba bằng 1/3 trung bình cộng của của 5 sô

Question

Trung bình của 5 số là 828. Số thứ nhất là 982. Số thứ hai ít hơn số thứ nhất 172.Số thứ ba bằng 1/3 trung bình cộng của của 5 số. Số thứ tư bằng 1/2 số thứ nhất. Tính số còn lại

in progress 0
Mít Mít 1 year 2020-10-31T11:16:40+00:00 2 Answers 50 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T11:18:27+00:00

  Đáp án:1635

   

  Giải thích các bước giải: 410- 982+810+276+491= 1635

   

  0
  2020-10-31T11:18:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Tổng của 5 số là : 828 x 5= 4140

  Số thứ 2 là: 982 – 172 = 810

  Số thứ 3 là: 828 x 1/3=276

   Số thứ 4 là : 982 : 2 = 491

   

  Số còn lại là : 4140-(982+810+276+491)=1635

               Đ/S: 1635

  chúc bạn học tốt! Nhớ đánh giá năm sao với cho mk trả lời hay nhất với nha. Thanks

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )