Question

Trong t2,cơ sở vi na sản xuất đc 40000 ổ bánh mì và CoVi sản xuất đc 40000 ổ bánh mì.Trong tháng 3 do nhận thêm đc 1đơn đặt hàng lớn ổ bánh mì nên cơ sở CoVi phải tăng năng suất thêm 15%,Cơ sở Vina tăng năng suất thêm 10%.Tìm số ổ bánh mì sản xuất của mỗi cơ sở trong t3?
Leave a Comment