Trong t2,cơ sở vi na sản xuất đc 40000 ổ bánh mì và CoVi sản xuất đc 40000 ổ bánh mì.Trong tháng 3 do nhận thêm đc 1đơn đặt hàng lớn ổ bánh mì nên cơ

Question

Trong t2,cơ sở vi na sản xuất đc 40000 ổ bánh mì và CoVi sản xuất đc 40000 ổ bánh mì.Trong tháng 3 do nhận thêm đc 1đơn đặt hàng lớn ổ bánh mì nên cơ sở CoVi phải tăng năng suất thêm 15%,Cơ sở Vina tăng năng suất thêm 10%.Tìm số ổ bánh mì sản xuất của mỗi cơ sở trong t3?

in progress 0
Thạch Thảo 9 months 2021-05-07T21:35:51+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T21:37:00+00:00

  Ta có:

  Cơ sở Vina tăng thêm 10% năng suất thì có số ổ bánh mì là:

  40000 . 10% = 4000 (ổ bánh mì)

  Vậy tháng 3 cơ sở Vina sản xuất ra số ổ bánh mì là:

  40000 + 4000 = 44000 (ổ bánh mì)

  Ta lại có:

  Cơ sở Covi tăng thêm 15% năng suất thì có số ổ bánh mì là:
  40000 . 15% = 6000 (ổ bánh mì)
  Vậy tháng 3 cơ sở Covi sản xuất ra số ổ bánh mì là:
  40000 + 6000 = 46000 (ổ bánh mì)

  Xin câu trả lời hay nhất ạ :3

  0
  2021-05-07T21:37:48+00:00

  $•|@nguyenbao543|$

  Cơ sở Vina tăng thêm 10% năng suất thì có số ổ bánh mì là:`40000 . 10% =4000`(ổ bánh mì)

  Tháng 3 cơ sở Vina sản xuất ra số ổ bánh mì là:$40000 + 4000 = 44000$ (ổ bánh mì)

  Có:Cơ sở Covi tăng thêm 15% năng suất thì có số ổ bánh mì là: $40000 . 15% = 6000$ (ổ bánh mì)

   Tháng 3 cơ sở Covi sản xuất ra số ổ bánh mì là: $40000 + 6000 = 46000$ (ổ bánh mì)

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )