Tính x

Tính x
tinh

0 thoughts on “Tính x”

 1. $BE=GE→E$ là trung điểm $BG$

  $CF=HF→F$ là trung điểm $CH$

  Từ hai điều trên $→EF$ là đường trung bình $BCHG$

  $→EF=\dfrac{BC+GH}{2}=\dfrac{14+x}{2}=21$

  $→14+x=42$

  $→x=28cm$

  Vậy $x=28$

   

  Reply
 2. Đáp án:

  $x=28$ $(cm)$

  Giải thích các bước giải:

  $\text{Tứ giác BCHG là hình thang (do BC//HG)}$

  $\text{Có: E, F lần lượt là trung điểm BG và CH}$

  $\text{⇒ EF là đường trung bình hình thang BCHG}$

  $⇒ EF=\dfrac{BC+HG}{2}$

  $⇔ 21=\dfrac{14+x}{2}$

  $⇔ 14+x=42$

  $⇔ x=42-14=28$ $(cm)$

  Reply

Leave a Comment