Tính x

Question

Tính x
tinh

in progress 0
Philomena 1 year 2020-10-30T01:17:20+00:00 2 Answers 76 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T01:18:28+00:00

  $BE=GE→E$ là trung điểm $BG$

  $CF=HF→F$ là trung điểm $CH$

  Từ hai điều trên $→EF$ là đường trung bình $BCHG$

  $→EF=\dfrac{BC+GH}{2}=\dfrac{14+x}{2}=21$

  $→14+x=42$

  $→x=28cm$

  Vậy $x=28$

   

  0
  2020-10-30T01:18:41+00:00

  Đáp án:

  $x=28$ $(cm)$

  Giải thích các bước giải:

  $\text{Tứ giác BCHG là hình thang (do BC//HG)}$

  $\text{Có: E, F lần lượt là trung điểm BG và CH}$

  $\text{⇒ EF là đường trung bình hình thang BCHG}$

  $⇒ EF=\dfrac{BC+HG}{2}$

  $⇔ 21=\dfrac{14+x}{2}$

  $⇔ 14+x=42$

  $⇔ x=42-14=28$ $(cm)$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )