Question

Tìm `x` part 3:
`(x-2)^6=(x-2)^4`
Toán lp7 nha làm theo cách lớp 7 nha giúp vs ạ!
Leave a Comment