Tìm `x` part 3: `(x-2)^6=(x-2)^4` Toán lp7 nha làm theo cách lớp 7 nha giúp vs ạ!

Question

Tìm `x` part 3:
`(x-2)^6=(x-2)^4`
Toán lp7 nha làm theo cách lớp 7 nha giúp vs ạ!

in progress 0
Dulcie 4 years 2020-10-13T07:50:57+00:00 1 Answers 115 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-13T07:52:55+00:00

  Đáp án: x = [ 1 ; 2 ; 3 ]

   

  Giải thích các bước giải:

  $(x-2)^{6}$ = $(x-2)^{4}$

  Cả 2 vế có cùng số mũ chẵn nên sẽ xảy ra 3 trường hợp :

  TH1 : 

  $(x-2)^{6}$ = $(x-2)^{4}$

  → x – 2 = -1

  → x = 1

  TH2 :

  $(x-2)^{6}$ = $(x-2)^{4}$

  → x – 2 = 0

  → x = 2

  TH3 :

  $(x-2)^{6}$ = $(x-2)^{4}$

  → x – 2 = 1

  → x = 3

  Vậy x = [ 1 ; 2 ; 3 ]

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )