Question

Tìm `x` part 2:
`(x^5)^2=x^13/x^4` (x khác 0)
Toán lớp 7 nha làm theo cách lớp 7 nha giúp vs ạ!
Leave a Comment