Tìm `x` part 2: `(x^5)^2=x^13/x^4` (x khác 0) Toán lớp 7 nha làm theo cách lớp 7 nha giúp vs ạ!

Question

Tìm `x` part 2:
`(x^5)^2=x^13/x^4` (x khác 0)
Toán lớp 7 nha làm theo cách lớp 7 nha giúp vs ạ!

in progress 0
King 4 years 2020-10-13T07:53:42+00:00 1 Answers 128 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-13T07:54:56+00:00

  giải

  Ta có: `(x^5)^2` = `x^(5.2)` = `x^10` 

  `x^13/x^4` = `x^(13-4)` = `x^9`

  => `x^10` = `x^9` 

  => `x^10` – `x^9` = 0

  => `x^9`.(9 – 1) = 0

  => `x^9` . 8 = 0

  => `x^9` = 0

  => x = 0 

  mà x khác 0, ta có quy ước `1^m` = `1^n` (m,n ∈ Z)

  => x = 1

  XIN HAY NHẤT Ạ

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )