Rút gọn: √16x – √225x³ + √114xy ² – √49x

Rút gọn:
√16x – √225x³ + √114xy ² – √49x

0 thoughts on “Rút gọn: √16x – √225x³ + √114xy ² – √49x”

 1. `sqrt{16x} – sqrt{225x³} + sqrt{114xy²} – sqrt{49x}`

  `= 4sqrt{x} – 5|x|sqrt{x} + ysqrt{114x} – 7sqrt{x}`

  `= -3sqrt{x} – 5|x|sqrt{x} + ysqrt{114x}`

  Reply
 2. Giải thích các bước giải:

  `\sqrt{16x} – \sqrt{225x^3} + \sqrt{114xy^2} – \sqrt{49x}`

  `=4\sqrt{x} – 15x\sqrt{x} + y\sqrt{114x} – 7\sqrt{x}`

  `=-3\sqrt{x}-15x\sqrt{x}+y\sqrt{114x}`

  Reply

Leave a Comment