Rút gọn: √16x – √225x³ + √114xy ² – √49x

Question

Rút gọn:
√16x – √225x³ + √114xy ² – √49x

in progress 0
Huy Gia 8 tháng 2020-10-29T18:47:46+00:00 2 Answers 63 views 0

Answers ( )

 1. `sqrt{16x} – sqrt{225x³} + sqrt{114xy²} – sqrt{49x}`

  `= 4sqrt{x} – 5|x|sqrt{x} + ysqrt{114x} – 7sqrt{x}`

  `= -3sqrt{x} – 5|x|sqrt{x} + ysqrt{114x}`

 2. Giải thích các bước giải:

  `\sqrt{16x} – \sqrt{225x^3} + \sqrt{114xy^2} – \sqrt{49x}`

  `=4\sqrt{x} – 15x\sqrt{x} + y\sqrt{114x} – 7\sqrt{x}`

  `=-3\sqrt{x}-15x\sqrt{x}+y\sqrt{114x}`

Leave an answer