Ý nghĩa của câu nói “Có điều kỳ diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương : họ càng cho nhiều họ càng có nhiều là gì ?

Question

Ý nghĩa của câu nói “Có điều kỳ diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương : họ càng cho nhiều họ càng có nhiều là gì ?

in progress 0
MichaelMet 3 years 2021-08-28T23:53:12+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-28T23:54:58+00:00

    @Meo_

      Có điều kỳ diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương : họ càng cho nhiều họ càng có nhiều là nói về một quy luật tự nhiên trên cuộc sống. Biết yêu thương và cho đi sự yêu thương đó thì họ sẽ nhận lại sự yêu thương đó từ mọi người còn nhiều hơn thế nữa. Câu muốn khuyên nhủ mỗi người phải yêu thương và lan tỏa tình yêu thương đó.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )