Question

Ý nghĩa của câu nói “Có điều kỳ diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương : họ càng cho nhiều họ càng có nhiều là gì ?
Leave a Comment