viết đoạn văn phân tích bài ca dao “anh em nào phải người xa, cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân. yêu nhau như thể tay chân, anh em hòa thuận,hai th

Question

viết đoạn văn phân tích bài ca dao
“anh em nào phải người xa,
cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân.
yêu nhau như thể tay chân,
anh em hòa thuận,hai thân vui vầy.”
CẤM SPAM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC
CẤM COPY CX NHƯ SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC
CHÚ Ý
VIẾT ĐOẠN VĂN NHÁ NO PHẢI VIẾT BÀI VĂN NHÁ

in progress 0
Kiệt Gia 1 year 2021-09-04T11:06:33+00:00 1 Answers 20 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-04T11:08:32+00:00

    Với thể thơ lục bát âm điệu nhắn nhủ bài ca dao là tiếng hát về tình cảm anh em thân thương ruột thịt . trong quan hệ anh em khác với ” người xa ” . Có những chữ ” gồm , những , chung , một ” thật thiêng liêng . Anh em là 2 nhưng lại là 1 cùng 1 cha mẹ sinh ra cùng chung sống sướng khổ có nhau trong 1 nhà quan hệ anh em còn được so sánh bằng hình ảnh ” như thể tay chân ” cách só sánh đó càng biểu hiện sự gắn bó thiêng liêng của anh em . Bài ca dao nhắc nhỏe anh em phải hòa thuận thương yêu nhau , biết nương tựa vào nhau để cho cha mẹ vui lòng 

    @Muối

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )