Viết 1 đoạn văn sáng tạo trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh. (VD: Lúc Sơn Tinh, Thủy Tinh cầu hôn Mị Nương hoặc lúc 2 người đánh nhau,…) Khoảng 10-18

Question

Viết 1 đoạn văn sáng tạo trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh. (VD: Lúc Sơn Tinh, Thủy Tinh cầu hôn Mị Nương hoặc lúc 2 người đánh nhau,…) Khoảng 10-18 dòng nha, ko dài ko ngắn????

in progress 0
Euphemia 3 years 2021-08-31T07:58:25+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-31T08:00:21+00:00

    Hùng Vương thứ 18 có một người con gái rất xinh đẹp tên Mị Nương và đã đến tuổi lấy chồng. Vua Hùng tuổi cao, sức yếu muốn tìm người nối ngôi nên đã tổ chức cuộc thi kén rể cho con gái. Qua bao nhiêu người thi, chỉ còn lại hai người đó là Sơn TInh và Thủy Tinh. Hai chàng trai đều cầm nhẫn vàng quỳ hôn Mị Nương nhưng nàng không biết chọn ai nên nhà vua đã ra quyết định ” Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao ” ai đem đến trước sẽ được vua gả Mị Nương cho. Đêm đó hai người đều thức rất khuya để chuẩn bị sính lễ. Sáng hôm sau, Sơn Tinh cùng một con hổ và một vài nữa khiêng lễ vật đến nên đã rước được Mị Nương về núi. Sơn Tinh đi cùng với một con rùa nên đã đến nơi chậm và không lấy được Mị Nương. Vì không lấy được Mị Nương lên nhiều lần Thủy Tinh đã giao chiến với Sơn Tinh để giành Mị Nương, nhưng lần nào cũng vậy, Thủy Tinh đều thua nặng và phải rút lui.

    CHÚC BẠN HC TỐT, CHO MIK XIN CTLHN

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )