Question

Viết 1 đoạn văn sáng tạo trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh. (VD: Lúc Sơn Tinh, Thủy Tinh cầu hôn Mị Nương hoặc lúc 2 người đánh nhau,…) Khoảng 10-18 dòng nha, ko dài ko ngắn????
Leave a Comment