trả lời các câu hỏi tv bài cái gì quý nhất(tuần 9)nhanh nhé em đang cấn gấp

Question

trả lời các câu hỏi tv bài cái gì quý nhất(tuần 9)nhanh nhé em đang cấn gấp

in progress 0
Mít Mít 3 years 2021-08-10T10:42:00+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-10T10:43:02+00:00

  Câu 1:Theo Hùng,Qúy,Nam,Cái quý nhất trên đời là gì?

  Trả lời:  Hùng: Qúy nhất là lúa gạo.

                Qúy:Qúy nhất là vàng.

                Nam:Qúy nhất là thì giờ.

  Câu 2:Mỗi bạn đưa ra lí lẽ như thế nào để bảo vệ ý kiến của mình?

  Trả lời: 

  Mỗi bạn đều đưa ra lí lẽ để bảo vệ ý kiến của mình:

  – Hùng: lúa gạo là quý nhất trên đời vì lúa gạo nuôi sống con người.

  – Quý: vàng là quý nhất trên đời vì có vàng là có tiền, có tiền mua được lúa gạo.

  – Nam: thì giờ là quý nhất trên đời vì có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc.

  Câu 3:Vì sao thầy giáo cho rằng người lao động mới là quý nhất?

  Trả lời:

  Thầy giáo cho rằng người lao động là quý nhất vì: không có người lao động thì không có lúa

  gạo, vàng bạc và thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị.

   
  Câu 4:Chọn tên gọi khác cho bài văn và nêu lí do vì sao em chọn tên gọi đó.

  Trả lời:

  Có thể đặt tên bài văn là “Cuộc tranh luận thú vị” vì nội dung bài thuật lại cuộc tranh luận thú vị giữa ba bạn nhỏ về câu hỏi: Cái gì quý nhất ?

  Chúc bạn học tốt!!!!

  Nhớ vote mik 5 sao,cảm ơn,ctlhn nha!!!

  0
  2021-08-10T10:43:49+00:00

  Câu 1 : theo hùng quý nhất là lúa gạo 

  Theo quý , quý nhất là vàng 

  Theo nam quý nhất là thì giờ 

  Câu 2 : Hùng : không có ai sống được mà không cần ăn 

  Quý : có vàng là có tiền có tiền sẽ mua được lúa gạo 

  Nam : có thì giờ mới làm ra được lúa gạo vàng bạc

  Câu 3 : Vì thầy giáo cho rằng : không có người lao động thì không có lúa gạo , không có vàng bạc nghĩa là tất cả mọi thứ đều không có , và Thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị mà  thôi

  Câu 4 : đặt tên là ” con người là quý nhất” 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )