Question

trả lời các câu hỏi tv bài cái gì quý nhất(tuần 9)nhanh nhé em đang cấn gấp

Answers

 1. Câu 1:Theo Hùng,Qúy,Nam,Cái quý nhất trên đời là gì?

  Trả lời:  Hùng: Qúy nhất là lúa gạo.

                Qúy:Qúy nhất là vàng.

                Nam:Qúy nhất là thì giờ.

  Câu 2:Mỗi bạn đưa ra lí lẽ như thế nào để bảo vệ ý kiến của mình?

  Trả lời: 

  Mỗi bạn đều đưa ra lí lẽ để bảo vệ ý kiến của mình:

  – Hùng: lúa gạo là quý nhất trên đời vì lúa gạo nuôi sống con người.

  – Quý: vàng là quý nhất trên đời vì có vàng là có tiền, có tiền mua được lúa gạo.

  – Nam: thì giờ là quý nhất trên đời vì có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc.

  Câu 3:Vì sao thầy giáo cho rằng người lao động mới là quý nhất?

  Trả lời:

  Thầy giáo cho rằng người lao động là quý nhất vì: không có người lao động thì không có lúa

  gạo, vàng bạc và thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị.

   
  Câu 4:Chọn tên gọi khác cho bài văn và nêu lí do vì sao em chọn tên gọi đó.

  Trả lời:

  Có thể đặt tên bài văn là “Cuộc tranh luận thú vị” vì nội dung bài thuật lại cuộc tranh luận thú vị giữa ba bạn nhỏ về câu hỏi: Cái gì quý nhất ?

  Chúc bạn học tốt!!!!

  Nhớ vote mik 5 sao,cảm ơn,ctlhn nha!!!

 2. Câu 1 : theo hùng quý nhất là lúa gạo 

  Theo quý , quý nhất là vàng 

  Theo nam quý nhất là thì giờ 

  Câu 2 : Hùng : không có ai sống được mà không cần ăn 

  Quý : có vàng là có tiền có tiền sẽ mua được lúa gạo 

  Nam : có thì giờ mới làm ra được lúa gạo vàng bạc

  Câu 3 : Vì thầy giáo cho rằng : không có người lao động thì không có lúa gạo , không có vàng bạc nghĩa là tất cả mọi thứ đều không có , và Thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị mà  thôi

  Câu 4 : đặt tên là ” con người là quý nhất” 

Leave a Comment