Tôi thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi, và, khi trèo lên xe, tôi ríu cả chân lại. – Nêu biện pháp nghệ thuật và phân tích tác dụng

Question

Tôi thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi, và, khi trèo lên xe, tôi ríu cả chân lại.
– Nêu biện pháp nghệ thuật và phân tích tác dụng

in progress 0
Edana Edana 3 years 2021-08-11T11:21:57+00:00 1 Answers 215 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-11T11:23:19+00:00

    Nêu biện pháp nghệ thuật và phân tích tác dụng

    +Biện pháp nghệ thuật miêu tả và biểu cảm 

    +Tác dụng của nó : thứ nhất làm sinh động câu văn , thứ hai làm cho người khác đọc vào có thể dễ dàng nhận biết được rằng nỗi nhớ của chú bé Hồng khi xa cách mẹ nhiều đến cỡ nào .

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )