Question

Tôi thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi, và, khi trèo lên xe, tôi ríu cả chân lại.
– Nêu biện pháp nghệ thuật và phân tích tác dụng

Answers

  1. Nêu biện pháp nghệ thuật và phân tích tác dụng

    +Biện pháp nghệ thuật miêu tả và biểu cảm 

    +Tác dụng của nó : thứ nhất làm sinh động câu văn , thứ hai làm cho người khác đọc vào có thể dễ dàng nhận biết được rằng nỗi nhớ của chú bé Hồng khi xa cách mẹ nhiều đến cỡ nào .

Leave a Comment