Tính tích phân , trong đó C là cung parabol có phương trình nối tâm O(0,0) tới điểm A(1, 1).

Question

Tính tích phân , trong đó C là cung parabol có phương trình nối tâm O(0,0) tới điểm A(1, 1).

in progress 0
Dulcie 4 months 2021-09-05T12:54:37+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-05T12:55:57+00:00

    Mama I got ur milkeys

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )