Tìm trường từ vựng chỉ người a/xét về giới tính b/xét về tuổi tác c/xét về chức vụ d/xét về nghề nghiệp

Question

Tìm trường từ vựng chỉ người
a/xét về giới tính
b/xét về tuổi tác
c/xét về chức vụ
d/xét về nghề nghiệp

in progress 0
Mít Mít 3 years 2021-08-05T09:34:54+00:00 1 Answers 173 views 0

Answers ( )

  1
  2021-08-05T09:35:55+00:00

  a) Nam, nữ
  b) trung niên, thiếu niên, thanh niên
  c) Giám đốc, nhân viên, thợ gia công
  d) May, kĩ sư, thủ công, 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )