Question

Tìm trường từ vựng chỉ người
a/xét về giới tính
b/xét về tuổi tác
c/xét về chức vụ
d/xét về nghề nghiệp
Leave a Comment