tìm GTNN và GTLN của P= x.$\sqrt[]{5-x}$ +(3-x).$\sqrt[]{2+x}$

Question

tìm GTNN và GTLN của
P= x.$\sqrt[]{5-x}$ +(3-x).$\sqrt[]{2+x}$

in progress 0
Maris 1 year 2020-10-13T22:03:22+00:00 1 Answers 77 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-13T22:05:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  tim-gtnn-va-gtln-cua-p-sqrt-5-3-sqrt-2

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )