ta thán với từ ca thán là đồng nghĩa hoàn toàn hay không hoàn toàn?

Question

ta thán với từ ca thán là đồng nghĩa hoàn toàn hay không hoàn toàn?

in progress 0
Phúc Điền 3 years 2021-07-22T22:42:30+00:00 2 Answers 55 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T22:43:32+00:00

  -Ta than là than thở và oán trách.

  -Ca thán là đủ điều.

  =>Không hoàn toàn Đồng Nghĩa.

  ????Cho mik câu trả lời hay nhất nhé????

  ➡️❌Nguồn:Tika❌

  ➡️Ko copy????

  ????CHÚC CẬU HỌC TỐT????

  0
  2021-07-22T22:43:50+00:00

  Ta thán: than thở và oán trách

  Ca thán: than thở và oán trách

  `⇒` đồng nghĩa hoàn toàn

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )