Question

ta thán với từ ca thán là đồng nghĩa hoàn toàn hay không hoàn toàn?

Answers

 1. -Ta than là than thở và oán trách.

  -Ca thán là đủ điều.

  =>Không hoàn toàn Đồng Nghĩa.

  ????Cho mik câu trả lời hay nhất nhé????

  ➡️❌Nguồn:Tika❌

  ➡️Ko copy????

  ????CHÚC CẬU HỌC TỐT????

Leave a Comment