Qua câu chuyện vua Mi – đát thích vàng cho ta thấy vua Mi – đát là người như thế nào

Question

Qua câu chuyện vua Mi – đát thích vàng cho ta thấy vua Mi – đát là người như thế nào

in progress 0
Khải Quang 3 years 2021-09-03T07:27:22+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T07:28:44+00:00

  Qua câu chuyện vua Mi-đát thích vàng cho ta thấy vua Mi-đát là người tham lam, ích kĩ

  0
  2021-09-03T07:29:07+00:00

  Qua câu chuyện vua Mi-đát cho ta thấy vua Mi-đát là người tham lam, chỉ biết nghĩ cho mình

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )