một tổ công nhân dự định làm 60 sản phẩm trong 5 ngày nhưng có 1 người đã nghỉ ngay từ đầu nên số sản phẩm đó là xong trong 6 ngày .hỏi có bao nhiêu

Question

một tổ công nhân dự định làm 60 sản phẩm trong 5 ngày nhưng có 1 người đã nghỉ ngay từ đầu nên số sản phẩm đó là xong trong 6 ngày .hỏi có bao nhiêu người làm việc ?

in progress 0
Khang Minh 1 year 2020-10-13T22:11:09+00:00 2 Answers 84 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-13T22:12:39+00:00

  Số sản phẩm tổ công nhân đó làm được khi đủ người trong `1` ngày là:
  $60:5=12$(sản phẩm)

  Số sản phẩm tổ công nhân đó làm được khi có `1` người nghỉ trong `1` ngày là:

  $60:6=10$(sản phẩm)
  Có số người làm việc là:

  $12:(12-10)-1=5$(người)

  Đáp số: $5$ người

  0
  2020-10-13T22:13:03+00:00

  Đó bn
  mot-to-cong-nhan-du-dinh-lam-60-san-pham-trong-5-ngay-nhung-co-1-nguoi-da-nghi-ngay-tu-dau-nen-s

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )