một tổ công nhân dự định làm 60 sản phẩm trong 5 ngày nhưng có 1 người đã nghỉ ngay từ đầu nên số sản phẩm đó là xong trong 6 ngày .hỏi có bao nhiêu

một tổ công nhân dự định làm 60 sản phẩm trong 5 ngày nhưng có 1 người đã nghỉ ngay từ đầu nên số sản phẩm đó là xong trong 6 ngày .hỏi có bao nhiêu người làm việc ?

0 thoughts on “một tổ công nhân dự định làm 60 sản phẩm trong 5 ngày nhưng có 1 người đã nghỉ ngay từ đầu nên số sản phẩm đó là xong trong 6 ngày .hỏi có bao nhiêu”

 1. Số sản phẩm tổ công nhân đó làm được khi đủ người trong `1` ngày là:
  $60:5=12$(sản phẩm)

  Số sản phẩm tổ công nhân đó làm được khi có `1` người nghỉ trong `1` ngày là:

  $60:6=10$(sản phẩm)
  Có số người làm việc là:

  $12:(12-10)-1=5$(người)

  Đáp số: $5$ người

  Reply

Leave a Comment