một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 80cm chiều rộng 60cm chiều cao 70cm bể không có nắp tính: a) diện tích kính dùng làm bể cá đó.

Question

một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 80cm chiều rộng 60cm chiều cao 70cm bể không có nắp tính: a) diện tích kính dùng làm bể cá đó. b) thể tích bể cá đó.

in progress 0
Thu Thủy 3 years 2021-05-10T08:19:18+00:00 2 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-10T08:20:58+00:00

  `a)` Diện tích xung quanh bể cá là :

  `(80 + 60) xx 2 xx 70 = 19600 (cm^2)`

  Diện tích kính dùng làm bể cá là :

  `19600 + ( 60 xx 80) xx 2 = 28000 ( cm^2 )`

  `b)` Thể tích bể cá đó là :

  `80 xx 60 xx 70 =  336000 (cm^3)`

      `ĐS:` `a )` `28000` `cm^2` ; `b )` `336000` `cm^3`

   

  0
  2021-05-10T08:21:10+00:00

  Diện tích xung quanh bể cá :

     (80 + 60 ) x 2 x 70 = 19600 ( cm²)

  Diện tích kính dùng để làm bể cá :

     19600 + (80 x 60 )=24400 ( cm²)

  Thể tích bể cá :

      80 x 60 x 70 = 336000 (cm³)

           Đáp số : a) 24400 cm²

                         b) 336000 cm³

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )