Mỗi số cũng đc coi là gì ? Trong biểu thức có thể có các dấu ngoặc để chỉ gì ?

Question

Mỗi số cũng đc coi là gì ?
Trong biểu thức có thể có các dấu ngoặc để chỉ gì ?

in progress 0
Khang Minh 4 years 2020-10-16T19:41:06+00:00 2 Answers 95 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-16T19:42:15+00:00

  $\text{Chào bạn. Bạn thma khảo nhé !}$

  $\text{Bài làm :}$
  $\text{- Mỗi số cũng được coi là một biểu thức.}$
  $\text{- Trong biểu thức có thể có các dấu ngoặc để chỉ thứ tự thực hiện các phép tính.}$
  $\text{#I_love_Diamonds}$
  $\text{#No_copy}$
  $\text{Chúc bạn hok tốt nhé !}$
  $\text{Cho mik xin vote 5 sao + 1 cảm ơn + câu trl hay nhất nhé}$

  0
  2020-10-16T19:42:46+00:00

  1)Mỗi số cũng đc coi là đơn thức

  2)a) Đối với biểu thức không có dấu ngoặc 

  – Nếu chỉ có các phép cộng, trừ hoặc chỉ có các phép nhân, chia, ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

  – Nếu có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện phép tính nâng lên lũy thừa trước, rồi đến phép nhân và phép chia, cuối cùng đến phép cộng và trừ.

  b) Đối với biểu thức có dấu ngoặc: 

  Nếu các biểu thức có các dấu ngoặc: ngoặc tròn (), ngoặc vuông [], ngoặc nhọn {} ta thực hiện theo thứ tự sau:

  () → [] → {}.


Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )