liệt kê các sự việc trong truyện sự tích hồ gươm theo 4 sự việc mở đầu,phátriển,cao trào,kết thúc

Question

liệt kê các sự việc trong truyện sự tích hồ gươm theo 4 sự việc mở đầu,phátriển,cao trào,kết thúc

in progress 0
Helga 3 years 2021-08-19T09:20:19+00:00 1 Answers 71 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T09:22:08+00:00

  – Giặc Minh đô hộ, nghĩa quân Lam Sơn nổi dậy nhưng thất bại, Long Quân quyết định cho mượn gươm thần .

  – Lê Thận nhặt được lưỡi gươm dưới nước

  – Lê Lợi nhặt chuôi gươm trên rừng, tra gươm vào chuôi thì vừa thư in

  – Từ đó nghĩa quân nhanh chóng quét sạch giặc ngoại xâm

  – Đất nước thanh bình, Lê Lợi lên làm vua, Long Quân cho đòi lại gươm thần

  – Vua trả gươm, từ đó hồ Tả Vọng mang tên hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm.

                              ~ Học tốt nha ~

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )