Làm tính bằng cách hợp lí: 5,7 + 3,6 – 3 . (1,2-2,8) 12,7 – 17,2 + 199,9 – 22,8 – 149,9 2 câu 40 đ mại zô

Question

Làm tính bằng cách hợp lí:
5,7 + 3,6 – 3 . (1,2-2,8)
12,7 – 17,2 + 199,9 – 22,8 – 149,9
2 câu 40 đ mại zô

in progress 0
Orla Orla 4 years 2020-10-16T17:27:13+00:00 1 Answers 212 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-16T17:29:04+00:00

  5,7 + 3,6 – 3 . (1,2-2,8)

  = 5,7 + 3,6 – 3 . (-1,6)

  = 9,3 – 3 . (-1,6)

  = 9,3 – (-4,8)

  = 14,1.

     12,7 – 17,2 + 199,9 – 22,8 – 149,9

  = 12,7 + (-17,2 – 22,8) + (199,9 – 149,9)

  = 12,7 – 40 + 50

  = -27,3 + 50

  = 22,7.

  Good luck! Nhớ cho mình ctlhn, cảm ơn và 5* nhé!!!^^

  #vietha281

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )