Question

Làm tính bằng cách hợp lí:
5,7 + 3,6 – 3 . (1,2-2,8)
12,7 – 17,2 + 199,9 – 22,8 – 149,9
2 câu 40 đ mại zô

Answers

 1. 5,7 + 3,6 – 3 . (1,2-2,8)

  = 5,7 + 3,6 – 3 . (-1,6)

  = 9,3 – 3 . (-1,6)

  = 9,3 – (-4,8)

  = 14,1.

     12,7 – 17,2 + 199,9 – 22,8 – 149,9

  = 12,7 + (-17,2 – 22,8) + (199,9 – 149,9)

  = 12,7 – 40 + 50

  = -27,3 + 50

  = 22,7.

  Good luck! Nhớ cho mình ctlhn, cảm ơn và 5* nhé!!!^^

  #vietha281

   

Leave a Comment