Jup làm phần b với ạ … cần gấp lắm

Question

Jup làm phần b với ạ … cần gấp lắm
jup-lam-phan-b-voi-a-can-gap-lam

in progress 0
Amity 1 year 2020-10-13T18:36:51+00:00 2 Answers 99 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-13T18:37:56+00:00

  Đáp án:-31,25

   

  Giải thích các bước giải:

  =(3*3*2)^12/11*2^13*4^11-13^2

  =24^11*24/11*2^13*4^11-13^2

  =6^11*24/11*2^13*1-13^2

  =6^11*2^2*6/11*2^13*1-6,5

  =6^11*2*3/11*2^12*2-6,5^2

  =3^12/11*2^12-6,5^2

  =1^12/11*1-6,5^2

  =-31,25

  là nhân nha

  0
  2020-10-13T18:38:48+00:00

  =))

  jup-lam-phan-b-voi-a-can-gap-lam

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )