Jup làm phần b với ạ … cần gấp lắm

Jup làm phần b với ạ … cần gấp lắm
jup-lam-phan-b-voi-a-can-gap-lam

0 thoughts on “Jup làm phần b với ạ … cần gấp lắm”

 1. Đáp án:-31,25

   

  Giải thích các bước giải:

  =(3*3*2)^12/11*2^13*4^11-13^2

  =24^11*24/11*2^13*4^11-13^2

  =6^11*24/11*2^13*1-13^2

  =6^11*2^2*6/11*2^13*1-6,5

  =6^11*2*3/11*2^12*2-6,5^2

  =3^12/11*2^12-6,5^2

  =1^12/11*1-6,5^2

  =-31,25

  là nhân nha

  Reply

Leave a Comment