Hôm ấy tôi đang dọn cho sạch mấy ngăn túi trong áo rét của con gái 6 tuổi thì phát hiện ra mỗi ngăn túi là 1 đôi găng tay . Nghĩ rằng 1 đôi thôi cũng

Question

Hôm ấy tôi đang dọn cho sạch mấy ngăn túi trong áo rét của con gái 6 tuổi thì phát hiện ra mỗi ngăn túi là 1 đôi găng tay . Nghĩ rằng 1 đôi thôi cũng đủ giữ ấm tay rồi , tôi hỏi con vì sao mang tới 2 đôi găng tay trong túi áo . Con tôi trả lời : Con làm như vậy lâu rồi mẹ . Mẹ biết mà , có nhiều bạn đi học mà không có găng . Nếu con mang thêm 1 đôi , con có thể cho bạn mượn và tay bạn sẽ không bị lạnh .
1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
2.Về cấu tạo câu ” nếu con mang thêm 1 đôi , con có thể cho bạn mượn và tay bạn sẽ không bị lạnh” thuộc kiểu câu gì

in progress 0
Huyền Thanh 3 years 2021-08-24T02:48:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T02:49:59+00:00

  1. PTBĐC của đoạn trên là tự sự

  2. Câu ” nếu con mang thêm 1 đôi , con có thể cho bạn mượn và tay bạn sẽ không bị lạnh” thuộc kiểu câu mở rộng vị ngữ vì vế đầu ” nếu con mang thêm 1 đôi ” là trạng ngữ.

  nếu con mang thêm 1 đôi /, con có thể cho bạn /mượn và tay bạn sẽ không bị lạnh”

                                                                             cn                               vn                       

               TN                               CN                                     VN                                                       

  CHÚC BẠN HC TỐT, CHO MIK XIN HAY NHẤT

  0
  2021-08-24T02:50:04+00:00

  1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.

  Phương thức biểu đạt chính của văn bản là : tự sự 

  2. Về cấu tạo câu ” Nếu con mang thêm 1 đôi , con có thể cho bạn mượn và tay bạn sẽ không bị lạnh” thuộc kiểu câu gì?

  Thuộc kiểu câu : Câu trần thuật đơn 

  Vì :

  Nếu con mang thêm 1 đôi : là trạng ngữ  

  “con / có thể cho bạn mượn và tay bạn / sẽ không bị lạnh”

  \____/    \__________________________ _ CN__________VN_____/                                  

    CN                                             VN

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )