Question

Hôm ấy tôi đang dọn cho sạch mấy ngăn túi trong áo rét của con gái 6 tuổi thì phát hiện ra mỗi ngăn túi là 1 đôi găng tay . Nghĩ rằng 1 đôi thôi cũng đủ giữ ấm tay rồi , tôi hỏi con vì sao mang tới 2 đôi găng tay trong túi áo . Con tôi trả lời : Con làm như vậy lâu rồi mẹ . Mẹ biết mà , có nhiều bạn đi học mà không có găng . Nếu con mang thêm 1 đôi , con có thể cho bạn mượn và tay bạn sẽ không bị lạnh .
1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
2.Về cấu tạo câu ” nếu con mang thêm 1 đôi , con có thể cho bạn mượn và tay bạn sẽ không bị lạnh” thuộc kiểu câu gì

Answers

 1. 1. PTBĐC của đoạn trên là tự sự

  2. Câu ” nếu con mang thêm 1 đôi , con có thể cho bạn mượn và tay bạn sẽ không bị lạnh” thuộc kiểu câu mở rộng vị ngữ vì vế đầu ” nếu con mang thêm 1 đôi ” là trạng ngữ.

  nếu con mang thêm 1 đôi /, con có thể cho bạn /mượn và tay bạn sẽ không bị lạnh”

                                                                             cn                               vn                       

               TN                               CN                                     VN                                                       

  CHÚC BẠN HC TỐT, CHO MIK XIN HAY NHẤT

 2. 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.

  Phương thức biểu đạt chính của văn bản là : tự sự 

  2. Về cấu tạo câu ” Nếu con mang thêm 1 đôi , con có thể cho bạn mượn và tay bạn sẽ không bị lạnh” thuộc kiểu câu gì?

  Thuộc kiểu câu : Câu trần thuật đơn 

  Vì :

  Nếu con mang thêm 1 đôi : là trạng ngữ  

  “con / có thể cho bạn mượn và tay bạn / sẽ không bị lạnh”

  \____/    \__________________________ _ CN__________VN_____/                                  

    CN                                             VN

Leave a Comment