Hộ mình câu 3 với câu 4 với ạ

Question

Hộ mình câu 3 với câu 4 với ạ
ho-minh-cau-3-voi-cau-4-voi-a

in progress 0
Nho 4 years 2020-10-13T07:58:32+00:00 1 Answers 103 views -1

Answers ( )

  0
  2020-10-13T08:00:19+00:00

  Đáp án:

  Câu 3: $C. \, 0$

  Câu 4: $B.\,\mathop{\min}\limits_{x \in [2;4]}y = 7$

  Giải thích các bước giải:

  Câu 3:

  $y =  x^3 – 3x^2 + 3x – 4$

  $TXĐ: D = \Bbb R$

  $y’ = 3x^2 – 6x + 3$

  $y’ = 0 \Leftrightarrow x^2 – 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ (nghiệm kép)

  $\Rightarrow$ Đồ thị hàm số không đổi chiều khi đi qua điểm $x = 1$

  Vậy hàm số không có cực trị

  Câu 4:

  $y = x^3 – 3x+ 5$

  $TXĐ: D = \Bbb R$

  $y’ = 3x^2 – 3$

  $y’ = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x = 1\\x = -1\end{array}\right.$

  Bảng biến thiên:

  $\begin{array}{|l|cr|}
  \hline
  x & -\infty & & -1 & & & 0 & & & 1 & & +\infty\\
  \hline
  y’ & & + & 0& &  & – &  & &0& + &\\
  \hline
  &&&7&&&&&&&&+\infty\\
  y & &\nearrow& && &\searrow && & &\nearrow\\
  &-\infty&&&&&&&&3\\
  \hline
  \end{array}$

  – Hàm số đồng biến trên $(1;+\infty)$

  $\Rightarrow$ Hàm số đồng biến trên $[2;4]$

  $\Rightarrow \mathop{\min}\limits_{x \in [2;4]}y = y(2) = 7$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )