Hãy liệt kê các nhân vật trong Sơn Tinh Thủy Tinh và nêu vai trò và ý nghĩa của các nhân vật

Question

Hãy liệt kê các nhân vật trong Sơn Tinh Thủy Tinh và nêu vai trò và ý nghĩa của các nhân vật

in progress 0
Ben Gia 3 years 2021-08-20T09:51:41+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T09:52:59+00:00

  sơn tinh: là nhân vật tượng trưng cho sức mạnh, khát vọng chống thiên tai và ước mơ chiến thắng lũ lụt của ông cha ta.

  thủy tinh: Đây là nhân vật tượng trưng cho mưa bão, lũ lụt, thiên tai uy hiếp cuộc sống của con người.

  0
  2021-08-20T09:53:04+00:00

  Nhân vật Sơn Tinh: là nhân vật tượng trưng cho sức mạnh, khát vọng chống thiên tai và ước mơ chiến thắng lũ lụt của ông cha ta.

  -Nhân vật Thủy Tinh:là nhân vật tượng trưng cho mưa bão, lũ lụt, thiên tai uy hiếp cuộc sống của con người.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )