Question

Hãy liệt kê các nhân vật trong Sơn Tinh Thủy Tinh và nêu vai trò và ý nghĩa của các nhân vật

Answers

  1. sơn tinh: là nhân vật tượng trưng cho sức mạnh, khát vọng chống thiên tai và ước mơ chiến thắng lũ lụt của ông cha ta.

    thủy tinh: Đây là nhân vật tượng trưng cho mưa bão, lũ lụt, thiên tai uy hiếp cuộc sống của con người.

  2. Nhân vật Sơn Tinh: là nhân vật tượng trưng cho sức mạnh, khát vọng chống thiên tai và ước mơ chiến thắng lũ lụt của ông cha ta.

    -Nhân vật Thủy Tinh:là nhân vật tượng trưng cho mưa bão, lũ lụt, thiên tai uy hiếp cuộc sống của con người.

Leave a Comment