hai tấm vải dài 145m. Người ta đã bán 4/5 tấm thứ 2 và 7/11 tấm 1. Biết số vải còn lại ở tấm 2 ít hơn tấm 1 là 8cm. Hỏi lúc đầu mỗi tấm dài bao nhiêu

Question

hai tấm vải dài 145m. Người ta đã bán 4/5 tấm thứ 2 và 7/11 tấm 1. Biết số vải còn lại ở tấm 2 ít hơn tấm 1 là 8cm. Hỏi lúc đầu mỗi tấm dài bao nhiêu m?

in progress 0
Tryphena 4 years 2020-10-13T07:48:04+00:00 1 Answers 143 views 0

Answers ( )

    0
    2020-10-13T07:49:23+00:00

    Nè bạn ơiiii

    hai-tam-vai-dai-145m-nguoi-ta-da-ban-4-5-tam-thu-2-va-7-11-tam-1-biet-so-vai-con-lai-o-tam-2-it

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )