Giúp với ạ, nhanh với

Question

Giúp với ạ, nhanh với
giup-voi-a-nhanh-voi

in progress 0
Khải Quang 1 year 2020-10-14T05:31:44+00:00 2 Answers 94 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T05:33:04+00:00

  1) $3x(x-1)+x-1=0$
  $↔3x(x-1)+(x-1)=0$

  $↔(x-1)(3x+1)=0$

  \(↔\left[ \begin{array}{l}x-1=0\\3x+1=0\end{array} \right.\)$\to$ \(\left[ \begin{array}{l}x=1\\3x=-1\end{array} \right.\) $\to$ \(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=-\dfrac{1}{3}\end{array} \right.\)

  2) $(2x-1)^2-25=0$

  $↔(2x-1)^2-5^2=0$

  $↔(2x-1-5)(2x-1+5)=0$

  $↔(2x-6)(2x+4)=0$

  \(↔\left[ \begin{array}{l}2x-6=0\\2x+4=0\end{array} \right.\) $\to$ \(\left[ \begin{array}{l}2x=6\\2x=-4\end{array} \right.\) $\to$ \(\left[ \begin{array}{l}x=3\\x=-2\end{array} \right.\)

  0
  2020-10-14T05:33:41+00:00

  Gửi bạn, chuyển ảnh từ điện thoại sang máy tính có hơi lâu :v

  Xin câu trả lời hay nhất nhaaaa

  giup-voi-a-nhanh-voi

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )