Giúp với ạ, nhanh với

Giúp với ạ, nhanh với
giup-voi-a-nhanh-voi

0 thoughts on “Giúp với ạ, nhanh với”

 1. 1) $3x(x-1)+x-1=0$
  $↔3x(x-1)+(x-1)=0$

  $↔(x-1)(3x+1)=0$

  \(↔\left[ \begin{array}{l}x-1=0\\3x+1=0\end{array} \right.\)$\to$ \(\left[ \begin{array}{l}x=1\\3x=-1\end{array} \right.\) $\to$ \(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=-\dfrac{1}{3}\end{array} \right.\)

  2) $(2x-1)^2-25=0$

  $↔(2x-1)^2-5^2=0$

  $↔(2x-1-5)(2x-1+5)=0$

  $↔(2x-6)(2x+4)=0$

  \(↔\left[ \begin{array}{l}2x-6=0\\2x+4=0\end{array} \right.\) $\to$ \(\left[ \begin{array}{l}2x=6\\2x=-4\end{array} \right.\) $\to$ \(\left[ \begin{array}{l}x=3\\x=-2\end{array} \right.\)

  Reply

Leave a Comment